x

Legenda

D.O. – Diploma in Osteopatia
M.D. – Dottore in Medicina
MROI – membro Registro Osteopati d’Italia
MROF – membro Registro Osteopati di Francia
GOsC – General Osteopathic Council